Obsah

MĚSTYS DUB

Adresa: Adresa: Dub 4, 384 25  Dub u Prachatic

e-mail: starosta@dubuprachatic.cz

 

Výroční zpráva

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb.,

za rok 2010

 

Výroční zpráva o činnosti Úřadu městyse Dub v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací.

 

Za rok 2010 nebyly Úřadu městyse Dub podány žádné písemné žádosti a další informace vztahující se k uplatňování zákona o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

V Dubu, 5.1.2011                                                   Václav Novák

                                                                               starosta

 

 

Vyvěšeno: 5.1.2011

 

Sejmuto: