Obsah

 
Městys Dub
Dub u Prachatic
384 25 Dub u Prachatic
 
 
                                     VÝROČNÍ   ZPRÁVA
             o poskytování informaci podle zákona č.106/99 Sb.
                                           za rok 2007
 
 
Výroční zpráva o činnosti úřadu městyse Dub v oblasti poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 2007 nebyly Úřadu městyse Dub podány žádné žádosti ani další informace vztahující se k uplatnění zákona o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
V Dubu u Prachatic, dne 6.01.2008
Antonín Řádek   starosta městyse Dub