Obsah

 
Městys Dub
Dub u Prachatic
38425 Dub u Prachatic
 
                                             Výroční zpráva
            o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
                                              za rok 2006
   
Výroční zpráva o činnosti úřadu městyse Dub v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2006 nebyly Úřadu městyse Dub podány žádné písemné žádosti a další informace vztahující se k uplatňování zákona o poskytování informací podle zákona.106/1999., o svobodném přístupu k informacím
V Dubu , dne 2.1. 2007
Antonín Řádek starosta městyse Dub