Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Dupy Dub

 

DUPY DUB, o.s.         Mateřské a komunitní centrum
Mlýn 33                      Dub 93
384 25 Dub                384 25 Dub
 
www.dupydub.cz
dub@dupydub.cz
+420 777 186 208
 
 
DUPY DUB, o.s. se zabývá rodinou a životním prostředím, jejich vzájemným vztahem a ovlivňováním z environmentálních a genderových hledisek a z hlediska udržitelnosti předpokladů kvalitního a hodnotného života. Zaměřuje se na aktivizaci místních obyvatel, na sociální interakci a zapojování občanů do věcí veřejných. Aktivity jsou dále zacílené na obnovu kulturní krajiny a budoucnost venkova.
 
Cílem občanského sdružení je:
 • a) Provozování mateřského a komunitního centra DUPY DUB.
 • b) Vytváření a realizace projektů pro děti a rodiče, místní obyvatele a návštěvníky venkova.
 • c) Zlepšování životního prostředí, obnova kulturní krajiny.
 • d) Výzkum zaměřený na život dětí na venkově.
 
K naplnění základního účelu sdružení zejména:
 • a) organizuje a spoluorganizuje akce, přednášky, výstavy, vystoupení; zpracovává dílčí projekty,
 • b) provozuje vlastní prostor pro organizaci svých aktivit,
 • c) vyhledává nejvhodnější formy seznámení veřejnosti s životem rodiny na venkově a podílí se na zajištění informování veřejnosti zejména využitím sdělovacích prostředků, tiskovin apod.,
 • d) spolupracuje s organizacemi obdobného zaměření v zahraničí.