Navigace

Obsah

 

 MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      02//09
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   09.03.2009.
==================================================
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB                                                                         schvaluje :
1/ kontrolu usnesení ze dne 01/2009  
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : , p.Mgr.D. Žílová , p. P. Matuška
                                                                                                                5 hlasů pro    
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                5 hlasů pro
4/ schvaluje kontrolu usnesení č. 01/ 09, 13.01.2009
                                                                                                                5 hlasů pro
5/  schvaluje  
      Závaznou objednávku na vyřízení dotace pro rozšíření ( UpGrade ) pracoviště CZECH POINT pro
      Městys Dub
      Pověřuje starostu p. Antonína Řádka k zajištění a vypracování řádné objednávky se společnosti
      GALILEO CORPORATION s.r.o. Hornická 4387 Chomutov
      IČO : 25448714
      DIČ :   CZ25448714
      Dále pověřuje starostu k podpisu žádosti o uvedenou dotaci
      Vzhledem k tomu, že dotace je čerpaná ze strukturálních fondů Evropské unie lze očekávat i řadu
      Komplikací, které bude muset řešit uvedená společnost společně i Městys Dub v oboustranné součinnosti.
 
      Schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Typový projekt – Czech – POINT
      Kontaktní místo v rámci integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní
      veřejné správě, výzva č. 02 E – Goverment v obcích Czech – POINT – kontaktní místa.
 
  
                                                                                                              5 hlasů pro
     
  
                  
                                                      
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                     
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
 ukládá pro starostu městyse
 
·         Zajistit podání žádosti a objednávky u Galieo Corporation s.r.o. Chomutov  
 
     *
 
 
     *
 
 
         Usnesení schváleno jako celek   5 hlasů pro 
                                                                                              Předáno dne 09.03..2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek