Navigace

Obsah

 

 MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      06/08
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne 31.10.2008
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
schvaluje :
 
1/ kontrolu usnesení ze dne 05/08
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : p.J. Hron, Ing. M. Pavlovský, p. K. Novák
7    hlasů pro

3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                                          7    hlasů pro

4/ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2008

     Příjmy rozpočtu :

     paragraf            položka 4111 dotace volby                                                     29 000,-

                                            4122 dotace na úroky                                              100 000,-

                                             4122 dotace – oprava úřadu                                      40 000,-

                    5512                 2111 topení DUPY DUB                                          3 000,-

                    6310                 2141 úroky                                                                10 000,-

                    Dotace a vlastní příjmy celkem                                                         182 000,-

 
 

      Neinvestiční výdaje :

                 Rozpočtové   opatření č,9/2008

       paragraf 2310      položka 5169 rozbor vody                                                   3 634,-   

                                                   5171 oprava vodovodu D. Lhota                           8 371,-

       Celkem par. 2310                                                                                              12 005,-

                      Rozpočtové opatření č. 10/2008
        paragraf 3639      položka 5139   mater. na opravy                                         10 000,-

                                                   5156   PHM                                                             5 000,-

                                                   5169   projekt stav. stav KD                                  17 600,-

       Celkem   par. 3639                                                                                             32 600,-

                     Rozpočtové opatření 11/08

        paragraf   5512    položka 5169      revize el. energie                                         2 320,-

                                                  5171      výměna dveří PZ Javorníce                       11 828,-

                                                 5175      pohoštění hasiči                                              894,-

         Celkem par. 5512                                                                                              15 042,-

                      Rozpočtové opatření č.12/08

         paragraf   6171    položka 5171 navýšení – oprava fasády čp. č                         8 590,-

                         6171                  5171 dopl. ÚZ výměna oken                                 - 40 000,-

                                                   5171                                710                                 +40 000,-

                         3612                  5141 dopl.ÚZ úroky Hypotéka                           -100 000,-

                                                   5141                                 710                              + 100 000,-

           Celkem neinvestiční výdaje                                                                                8 500,-

                         Rozpočtové opatření č. 13/08
            Investiční výdaje rozpočtu :

           paragraf 3117      položka 6121   výměna odsávání ŠJ

                                                                  navýšení výměna oken                               43 836,-

                          4329                     6321 invest. transfer STROOM DUB o.p.s.        10 000,-

            Celkem inv. výdaje                                                                                           53 836,-

 

            Rekapitulace          příjmy                                                                                 182 000,-

                                          Výdaje                                                                                 122 073,-

            Rozdíl :                                                                                                    +         59 927,-

           Financování rozpočtu – pol. 8115 D                                                                   59 927,-

           

       Záměr přiložen u tohoto usnesení 

                                                                                                                     7     hlasů pro  

 
                                                                      -2-   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5/  schvaluje výměnu bytu po p. Neužil L. byt.č.4 přidělit p. P. Skopec

                       uvolněný byt po p. H. Hanzlové     přidělit p. P. Šístek

     schvaluje přidělení bytu p.Krejčířová Milena čp. 83  A/1

                                            p.Vrábík                    čp. 83 po. P. Šístek Petr

                                            p. Krakovič               čp. 83 / po M. Brožové

                                            p. M. Humpolák        čp 22 / po P. Skopec /

                                         Oksana Grečko             čp.77 / po M. Bartizal /

                                                                                                                         7  hlasů pro

 6/ schvaluje   Příkaz starosty městyse Dub k provedení řádných inventur za rok 2008                                                                                                         

                                                                                                                           7  hlasů pro

7/ schvaluje   Dodatek k Místnímu programu obnovy venkova III. etapa narok 2009

                       Pověřuje starostu městyse Zadání vyhotovení Nového programu na léta
                       2010 – 2013.
                                                                                                    7  hlasů pro
                                                             

8/ schvaluje  OZNÁMENÍ VÝŠE PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY platnou od 1.11..2008 do 31.10.2009

                       Ve výši 4,58% Smlouva o úvěru č. 278 – 073 – 05 u České spořitelny pobočka Strakonice

                                                                                                                        7  hlasů pro                                                                     

 9/ schvaluje komisi pro otevření bytu  po M. Hanzlové : starosta p. A. Řádek, p. M. Kouba ,

                      p. Kubišová M.  , p. R. Brožová člen zastupitelstva , Mgr. D. Žílová člen zastupitelstva                                                      

                                                                                                                            7  hlasů pro

10/ schvaluje podání žádosti na prodej pozemku v Javornici   záměr zveřejnit na úřední desce.
                                                                                                                              7 hlasů pro                        
11/ bere na vědomí : informaci VOLBY 2008
 

 12/ bere na vědomí vyhodnocení soutěže „ Obec přátelská rodině „

 

13/  schvaluje ukončení Nájemní smlouvy na byt č A.1 na čp. 83   sl. Lydie BERNKOPFOVÁ dnem 31.10.2008

                                                                                                                           7 hlasů pro

14/ schvaluje ukončení Nájemní smlouvy na byt č. A 6 na čp. 83 sl. Hana Hanzlová dnem ………………..

15/   bere na vědomí osvobození od poplatku TDO/08 Hana Pecová 225,- Kč

16/   bere na vědomí osvobození od poplatku TDO/08   Petr Bartizal 450,- Kč

17/

                                                                                                                        

    ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
 ukládá : pro starostu městyse
 
*
    
  
         Usnesení schváleno jako celek        7  hlasů pro 

                                                                                              Předáno dne 31.10.2008

                                                                                               starosta městyse Dub

                                                                                                 Antonín Řádek

31. 3. - 22. 4. 2023

Změna pracovní doby pobočky pošta Partner Dub duben 2023

Úřední deskaZobrazit více

17. 3. - 18. 5. 2023

Zahájení aktualizace BPEJ - Javornice

Úřední deskaZobrazit více

2. 3. - 5. 4. 2023

Zápis dětí do ZŠ Dub

Úřední deskaZobrazit více

24. 2. 2023 - 1. 1. 2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - aktualizace NIV k 1.2.2023

Úřední deskaZobrazit více

11. 10. 2022

Rekostrunkce kuchyně - ZŠ a MŠ

AktualityZobrazit více