Navigace

Obsah


Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Elektrická energie, vodné, stočné, odpady

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výsledky odpadového hospodářství Městyse Dub za rok 2021 10.06.2022 31.12.2022
Cena vodného a stočného pro rok 2022 18.11.2021 04.12.2021

Kultura, oznámení, informace

Mikroregion Vlachovo Březí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2022 21.12.2021 31.12.2022
Střednědobý výhled DSO 2022 - 2024 21.12.2021 31.12.2022

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - aktualizace NIV k 1.8.2022 23.08.2022 31.12.2022

Pozvánka na zastupitelstvo, záměry ZM

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Stanovení min. počtu členů OVK 14.11.2022 28.01.2023

Vyhlášky a řády Městyse Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Plán rozvoje sportu 2023 - 2026 11.11.2022 31.12.2026
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků na období roku 2022 z moci úřední, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině 25.05.2022 31.12.2022
OZV Městyse Dub č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 18.11.2021 04.12.2021
OZV Městyse Dub č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu 18.11.2021 04.12.2021
OZV městyse č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městyse Dub 18.11.2021 04.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 07.09.2021 23.09.2021
Řád veřejného pohřebiště Městyse Dub 24.09.2020 10.10.2020
VV - Opatření obecné povahy (kalamitní pošk. lesů) 28.07.2020 31.12.2022
VV - Opatření obecné povahy (kalamitní pošk. lesů) 10.12.2019 31.12.2022
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 03.12.2019 19.12.2019
OZV č. 3/2019 - o místním poplatku ze psů 03.12.2019 19.12.2019
OZV č. 1/2019 - Požární řád Městyse Dub 31.10.2019 31.12.2019
Knihovní řád 05.12.2018 21.12.2018
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody ZŠ a MŠ 04.04.2017 20.04.2017
OZV č. 2/2004 - o pravidlech pro pohyb psů na VP a o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Dub 01.03.2016 17.03.2016
OZV - č. 1/2015 o nakládání s odpady 31.03.2015 16.04.2015

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 12/2022 18.11.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 11/2022 03.11.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 11/2022 03.11.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022 20.10.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022 11.10.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 14.09.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 06.09.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 19.08.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 01.08.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 07.07.2022 31.12.2022
Závěrečný účet 2021 20.06.2022 30.06.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022 07.06.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 16.05.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 09.05.2022 30.11.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026 21.12.2021 31.12.2022
Rozpočet 2022 21.12.2021 31.12.2022

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet, střednědový výhled rozpočtu 21.12.2021 31.12.2022