Navigace

Obsah


Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Elektrická energie, vodné, stočné, odpady

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výsledky odpadového hospodářství Městyse Dub za rok 2021 10.06.2022 31.12.2022
Cena vodného a stočného pro rok 2022 18.11.2021 04.12.2021

Kultura, oznámení, informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Revize kotlů na tuhá paliva 15.06.2022 01.07.2022
Omezení provozu - Nemocnice Prachatice 14.06.2022 05.08.2022
Informace o místním poplatku z pobytu 14.06.2022 31.12.2022
Revize katastru nemovitostí - Javornice 09.03.2022 31.12.2024
Revize katastru nemovitostí - Dubská Lhota 09.03.2022 31.12.2024
Revize katastru nemovitostí - Borčice 09.03.2022 31.12.2024
Dárci krve mohou využít Český červený kříž 04.03.2022 31.12.2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 24.11.2021 25.11.2022

Mikroregion Vlachovo Březí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet 2022 24.06.2022 30.06.2022
Rozpočet 2022 21.12.2021 31.12.2022
Střednědobý výhled DSO 2022 - 2024 21.12.2021 31.12.2022

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - aktualizace NIV k 1.2.2022 15.02.2022 31.12.2022

Pozvánka na zastupitelstvo, záměry ZM

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na ZM - 1.7.2022 24.06.2022 10.07.2022

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Dub 20.06.2022 30.09.2022

Vyhlášky - ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška čj. 117EX 780/19-38 06.06.2022 20.07.2022

Vyhlášky a řády Městyse Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků na období roku 2022 z moci úřední, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině 25.05.2022 31.12.2022
OZV Městyse Dub č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 18.11.2021 04.12.2021
OZV Městyse Dub č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu 18.11.2021 04.12.2021
OZV městyse č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městyse Dub 18.11.2021 04.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 07.09.2021 23.09.2021
Řád veřejného pohřebiště Městyse Dub 24.09.2020 10.10.2020
VV - Opatření obecné povahy (kalamitní pošk. lesů) 28.07.2020 31.12.2022
VV - Opatření obecné povahy (kalamitní pošk. lesů) 10.12.2019 31.12.2022
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 03.12.2019 19.12.2019
OZV č. 3/2019 - o místním poplatku ze psů 03.12.2019 19.12.2019
OZV č. 1/2019 - Požární řád Městyse Dub 31.10.2019 31.12.2019
Knihovní řád 05.12.2018 21.12.2018
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody ZŠ a MŠ 04.04.2017 20.04.2017
OZV č. 2/2004 - o pravidlech pro pohyb psů na VP a o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Dub 01.03.2016 17.03.2016
OZV - č. 1/2015 o nakládání s odpady 31.03.2015 16.04.2015

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet 2021 20.06.2022 30.06.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 16.05.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 09.05.2022 30.11.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026 21.12.2021 31.12.2022
Rozpočet 2022 21.12.2021 31.12.2022
Závěrečný účet 2020 30.06.2021 30.06.2022

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet, střednědový výhled rozpočtu 21.12.2021 31.12.2022