Navigace

Obsah

Dupy Dub

 

DUPY DUB, o.s.         Mateřské a komunitní centrum
Mlýn 33                      Dub 93
384 25 Dub                384 25 Dub
 
www.dupydub.cz
dub@dupydub.cz
+420 777 186 208
 
 
DUPY DUB, o.s. se zabývá rodinou a životním prostředím, jejich vzájemným vztahem a ovlivňováním z environmentálních a genderových hledisek a z hlediska udržitelnosti předpokladů kvalitního a hodnotného života. Zaměřuje se na aktivizaci místních obyvatel, na sociální interakci a zapojování občanů do věcí veřejných. Aktivity jsou dále zacílené na obnovu kulturní krajiny a budoucnost venkova.
 
Cílem občanského sdružení je:
 
K naplnění základního účelu sdružení zejména: