Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Dotace "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II!

Dotace "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II!

Datum konání: 22. 9. 2022 začátek od 12:17

Místo konání: Dub, 38425 Dub

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Zastupitelé rozhodli o zapojení Městyse Dub do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“, který spočívá v jednorázovém finančním příspěvku pro rodiny s dětmi          

I. Podpora rodin s dětmi do 3 let věku, resp. do 8 let věku, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby

O podporu mohou žádat:

 • Rodiče, do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • Rodiče, pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
 • Dítě musí mít trvalý pobyt v obci Dub (Dub, Dubská Lhota, Javornice, Borčice, Dvorec).

Splňovat musí alespoň jednu z těchto podmínek:

 • Pobírají „přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022).
 • Pobírají „příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022).
 • Mají čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13.000 Kč

O podporu není možné žádat pokud:

 • Je proti komukoli ve společné domácnosti vedeno exekuční řízení.
 • Je zákonný zástupce dítěte déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů na úřadu práce.
 • Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku

 Podpora je ve výši 4.000 Kč

100 % výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje.

 

II. Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu

O podporu mohou žádat:

 • Poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby
 • Oprávněnými žadateli jsou pouze osoby s trvalým bydlištěm v obci Dub (Dub, Dubská Lhota, Javornice, Borčice, Dvorec).

Splňovat musí alespoň jednu z těchto podmínek:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

  V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % Městys Dub.

O podporu není možné žádat pokud:

 • Je proti komukoli ve společné domácnosti vedeno exekuční řízení.

 • Žádosti lze podávat osobně na Úřadu městyse Dub 1. října do 30. listopadu 2022.
 • Formuláře s žádostí lze osobně vyzvenout na podatelně Úřadu městyse Dub nebo
 • Informace s formuláři také na webu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Vytvořeno: 22. 9. 2022
Poslední aktualizace: 22. 9. 2022 12:19