Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - zásady ochrany osobních údajů 25.02.2019 31.12.2019
VPP - pracovní příležitosti 23.05.2016 08.06.2016
informace - když se stěhuji 06.11.2014 22.11.2014

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Pozvánka, záměry ZM

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na ZM - 30.8.2019 19.08.2019 30.09.2019
Záměr - pronájem NP čp. 95 12.08.2019 28.08.2019

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2018 25.03.2019
Výroční zpráva 2017 26.02.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření 26, 27, 28/2019 02.08.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 22-25/2019 26.07.2019 31.12.2019
Schválený závěrečný účet 2018 02.07.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 9-21/2019 01.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 2,3,4,5,6,7,8/2019 30.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 09.05.2019 31.12.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2023 28.12.2018 31.12.2019

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2019,Rozpočtový výhled 2020 - 2021 28.12.2018 31.12.2019

 

MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      08/09
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   18.12. 2009.
===================================================
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
schvaluje :
 
1/ kontrolu usnesení ze dne 27.11.2009
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : , p Václav LENC, p. Mgr. Dana ŽÍLOVÁ
8 hlasů pro
 
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva
8 hlasů pro
 
4/ schvaluje kontrolu usnesení č. 07/09
8   hlasů pro
 
5/ schvaluje    ROZPOČET na rok 2010 je přílohou tohoto usnesení
8 hlasů pro
 
6/ schvaluje přidělení bytu v čp.83 pro a) p. Zdeněk Hes Prachatice
8 hlasů pro
 
7/   schvaluje prodej pozemku pod čp. 106 st. 47 pro p. Pavlu Švepešovou Čechovou
      za cenu    25,- Kč á 1m2 celkem 560m2
8 hlasů pro
 
8/ schvaluje doplněk k VNITŘNÍ SMĚRNICI o nakládání s pohledávkami
                8 hlasů pro
 
9/ zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek p. J. Jelen 16.496,-Kč
                    M.Vanický 13.756,- Kč
      uvedené pohledávky převést na pod rozvahové účty
8 hlasů pro
 
10/ zastupitelstvo schvaluje nákup drobného hmotného majetku vybavení
      Víceúčelového komunitního centra dle znaleckého posudku ve výši 
      18 796,- Kč
8 hlasů pro
 
11/ zastupitelstvo schvaluje zavedení ČOV do IM Městyse Dub ve výši
       350 060,- dle znaleckého posudku
8 hlasů pro
 
12/ zastupitelstvo schvaluje cenu stočného na rok 2009 9,- Kč za 1m3
8 hlasů pro
 
13/ zastupitelstvo schvaluje žádost ZŠ a MŠ Dub o navýšení dotace na
        provoz ve výši   20 000,- Kč
8 hlasů pro
 
14/ zastupitelstvo ruší poplatek za stočné pro Jednota a Pošta za rok
        2007 451,- Kč
15/ zastupitelstvo vyslechlo dopis nájemníků čp. 83 a zaujalo stanovisko
       navrhlo uskutečnit besedu a vyslechnout stížnosti , pověřilo starostu
       tuto besedu svolat v měsíci leden 2010
 
 
 
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
ukládá pro starostu městyse
Zajistit předání bytu v čp. 83 pro p. Zdeněk HES Prachatice
Vypracovat Kupní smlouvu na prodej pozemku st. 47 Dub
 
 
         Usnesení schváleno  jako celek 8 hlasů pro                                                . 
                                                                                              Předáno dne 18.12..2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek