Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
VPP - pracovní příležitosti23.05.201608.06.2016
informace - když se stěhuji06.11.201422.11.2014

Mikroregion Vlachovo Březí

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Závěrečný účet za rok 201726.03.201830.06.2019
Návrh - Rozpočet 201623.11.201509.12.2015

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Územní plán

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výzva k Územnímu plánu - 201823.07.201830.09.2018

Volby

Vyhlášky

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 201726.02.201831.12.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočtové opatření 14,15,16/201810.09.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 9, 10, 11, 12, 13/201821.08.201831.12.2018
Rozpočtové opatření 7/201813.08.201831.12.2018
Rozpočtové opatření 8/201813.08.201831.12.2018
Rozpočtové opatření 8/201813.08.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/201818.07.201831.12.2018
Rozpočtové opatření 6/201809.07.201831.12.2018
Závěrečný účet 201727.06.201830.06.2019
Rozpočtové opatření č. 4/201827.06.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/201825.05.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/201825.05.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/201809.05.201831.12.2018
Rozpočet 201820.01.201831.01.2019
Rozpočtový výhled rozpočtu20.01.201831.01.2019
Návrh rozpočtu 201806.12.201731.12.2018
Návrh střednědobý výhled 2019 - 202206.12.201731.12.2018

ZŠ a MŠ Dub

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočet, rozpočtový výhled20.01.201831.01.2019

 

MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      08/09
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   18.12. 2009.
===================================================
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
schvaluje :
 
1/ kontrolu usnesení ze dne 27.11.2009
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : , p Václav LENC, p. Mgr. Dana ŽÍLOVÁ
8 hlasů pro
 
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva
8 hlasů pro
 
4/ schvaluje kontrolu usnesení č. 07/09
8   hlasů pro
 
5/ schvaluje    ROZPOČET na rok 2010 je přílohou tohoto usnesení
8 hlasů pro
 
6/ schvaluje přidělení bytu v čp.83 pro a) p. Zdeněk Hes Prachatice
8 hlasů pro
 
7/   schvaluje prodej pozemku pod čp. 106 st. 47 pro p. Pavlu Švepešovou Čechovou
      za cenu    25,- Kč á 1m2 celkem 560m2
8 hlasů pro
 
8/ schvaluje doplněk k VNITŘNÍ SMĚRNICI o nakládání s pohledávkami
                8 hlasů pro
 
9/ zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek p. J. Jelen 16.496,-Kč
                    M.Vanický 13.756,- Kč
      uvedené pohledávky převést na pod rozvahové účty
8 hlasů pro
 
10/ zastupitelstvo schvaluje nákup drobného hmotného majetku vybavení
      Víceúčelového komunitního centra dle znaleckého posudku ve výši 
      18 796,- Kč
8 hlasů pro
 
11/ zastupitelstvo schvaluje zavedení ČOV do IM Městyse Dub ve výši
       350 060,- dle znaleckého posudku
8 hlasů pro
 
12/ zastupitelstvo schvaluje cenu stočného na rok 2009 9,- Kč za 1m3
8 hlasů pro
 
13/ zastupitelstvo schvaluje žádost ZŠ a MŠ Dub o navýšení dotace na
        provoz ve výši   20 000,- Kč
8 hlasů pro
 
14/ zastupitelstvo ruší poplatek za stočné pro Jednota a Pošta za rok
        2007 451,- Kč
15/ zastupitelstvo vyslechlo dopis nájemníků čp. 83 a zaujalo stanovisko
       navrhlo uskutečnit besedu a vyslechnout stížnosti , pověřilo starostu
       tuto besedu svolat v měsíci leden 2010
 
 
 
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
ukládá pro starostu městyse
Zajistit předání bytu v čp. 83 pro p. Zdeněk HES Prachatice
Vypracovat Kupní smlouvu na prodej pozemku st. 47 Dub
 
 
         Usnesení schváleno  jako celek 8 hlasů pro                                                . 
                                                                                              Předáno dne 18.12..2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek