Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - zásady ochrany osobních údajů 25.02.2019 31.12.2019
VPP - pracovní příležitosti 23.05.2016 08.06.2016
informace - když se stěhuji 06.11.2014 22.11.2014

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Pozvánka, záměry ZM

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na ZM - 30.8.2019 19.08.2019 30.09.2019
Záměr - pronájem NP čp. 95 12.08.2019 28.08.2019

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2018 25.03.2019
Výroční zpráva 2017 26.02.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření 26, 27, 28/2019 02.08.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 22-25/2019 26.07.2019 31.12.2019
Schválený závěrečný účet 2018 02.07.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 9-21/2019 01.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 2,3,4,5,6,7,8/2019 30.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 09.05.2019 31.12.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2023 28.12.2018 31.12.2019

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2019,Rozpočtový výhled 2020 - 2021 28.12.2018 31.12.2019

 

 MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      02//09
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   09.03.2009.
==================================================
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB                                                                         schvaluje :
1/ kontrolu usnesení ze dne 01/2009  
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : , p.Mgr.D. Žílová , p. P. Matuška
                                                                                                                5 hlasů pro    
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                5 hlasů pro
4/ schvaluje kontrolu usnesení č. 01/ 09, 13.01.2009
                                                                                                                5 hlasů pro
5/  schvaluje  
      Závaznou objednávku na vyřízení dotace pro rozšíření ( UpGrade ) pracoviště CZECH POINT pro
      Městys Dub
      Pověřuje starostu p. Antonína Řádka k zajištění a vypracování řádné objednávky se společnosti
      GALILEO CORPORATION s.r.o. Hornická 4387 Chomutov
      IČO : 25448714
      DIČ :   CZ25448714
      Dále pověřuje starostu k podpisu žádosti o uvedenou dotaci
      Vzhledem k tomu, že dotace je čerpaná ze strukturálních fondů Evropské unie lze očekávat i řadu
      Komplikací, které bude muset řešit uvedená společnost společně i Městys Dub v oboustranné součinnosti.
 
      Schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Typový projekt – Czech – POINT
      Kontaktní místo v rámci integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní
      veřejné správě, výzva č. 02 E – Goverment v obcích Czech – POINT – kontaktní místa.
 
  
                                                                                                              5 hlasů pro
     
  
                  
                                                      
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                     
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
 ukládá pro starostu městyse
 
·         Zajistit podání žádosti a objednávky u Galieo Corporation s.r.o. Chomutov  
 
     *
 
 
     *
 
 
         Usnesení schváleno jako celek   5 hlasů pro 
                                                                                              Předáno dne 09.03..2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek