Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - zásady ochrany osobních údajů 25.02.2019 31.12.2019
VPP - pracovní příležitosti 23.05.2016 08.06.2016
informace - když se stěhuji 06.11.2014 22.11.2014

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Pozvánka, záměry ZM

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na ZM - 30.8.2019 19.08.2019 30.09.2019
Záměr - pronájem NP čp. 95 12.08.2019 28.08.2019

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2018 25.03.2019
Výroční zpráva 2017 26.02.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření 26, 27, 28/2019 02.08.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 22-25/2019 26.07.2019 31.12.2019
Schválený závěrečný účet 2018 02.07.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 9-21/2019 01.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 2,3,4,5,6,7,8/2019 30.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 09.05.2019 31.12.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2023 28.12.2018 31.12.2019

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2019,Rozpočtový výhled 2020 - 2021 28.12.2018 31.12.2019

 

 MĚSTYS  DUB

 384 25 Dub

                                                       USNESENÍ      01//09                                   

                          z jednání  zastupitelstva  městyse  Dub  konaného dne  13.01.2009        

                     ===================================================

ZASTUPITELSTVO  MĚSTYSE  DUB                                                                         schvaluje :

 

1/  kontrolu usnesení  ze dne 06/08

2/  schvaluje/ návrhovou  komisi  a ověřovatelé zápisu : p. Karel Novák,  p. Mgr. Dana  Žílová

                                                                                                                             8  hlasů pro

3/  schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                   8   hlasů pro

4/  schvaluje  kontrolu usnesení 07/08 ze dne  19.12.08

                                                                                                                             8  hlasů pro

5/  schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2008 -  33/2008

                     Rekapitulace :

                     Celkem rozpočtová opatření – příjmy                            637 199,- Kč

                     Celkem rozpočtová opatření -  výdaje                        -  236 438,- 

                     ----------------------------------------------------------------------------------

                     Financování rozpočtu – pol. 8115 D                             873 637,- 

                    =================================================

         

                     Splátka jistiny                     pol. 8124  D                                          -   3 303,- Kč

                     Financování  splátky                  8115  D                                         +   3 303,- Kč

       Podklady záměr je přílohou tohoto usnesení

                                                                                                                              8   hlasů pro

6/  schvaluje

    Vyřazení majetku   dle protokolu  inventurní. komise   městys Dub       ve výši   26.858,- Kč 

                                                                                            ZŠ a MŠ  Dub    -„-        47 682,44 Kč

 

    schvaluje   Zápis provedení roční inventarizace majetku , závazků a pohledávek  Městys Dub

                      ke dne 31.12.2008

                      Zápis je součásti a přílohou tohoto usnesení  01/09 ze dne 13.01.2009

                                                                                                                               8  hlasů pro

 

7/  schvaluje  zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení NN

                      Úprava venkovní sítě z důvodu špatného stavu objektu p.č. ST 20/1 v k.ú. Javorníce u Dubu

                      Stávající venkovní vedení NN bude dle vyznačení trasy demontováno. Na p.č. 1494 díl.4

                      /KN 1029/5 se umístí nový sloup a., zemní kabel NN povede dle vyznačeného zákresu v

                      Katastrální mapě. Na p.č. ST 19/1 se umístí nová kabelová skříň.

                                                                                                                                8  hlasů pro

                                                                          

 

 

    ZASTUPITELSTVO  MĚSTYSE  DUB

  

  ukládá :  pro starostu městyse

 

* zajistit záměr a návrh čekárny na autobusovou zastávku v Dubu 

    

  

         Usnesení schváleno  jako celek   8  hlasů pro 

                                                                                              Předáno dne  13.01.2009

                                                                                               starosta městyse Dub

                                                                                                 Antonín Řádek