Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - zásady ochrany osobních údajů 25.02.2019 31.12.2019
VPP - pracovní příležitosti 23.05.2016 08.06.2016
informace - když se stěhuji 06.11.2014 22.11.2014

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí 25.02.2019 31.12.2019

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2018 25.03.2019
Výroční zpráva 2017 26.02.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet 2018 02.07.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 9-21/2019 01.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 2,3,4,5,6,7,8/2019 30.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 09.05.2019 31.12.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2023 28.12.2018 31.12.2019
Návrh rozpočtu 2019, návrh rozpočtového výhledu 29.11.2018 31.12.2019

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2019,Rozpočtový výhled 2020 - 2021 28.12.2018 31.12.2019

 

 MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      06/08
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne 31.10.2008
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
schvaluje :
 
1/ kontrolu usnesení ze dne 05/08
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : p.J. Hron, Ing. M. Pavlovský, p. K. Novák
7    hlasů pro

3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                                          7    hlasů pro

4/ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2008

     Příjmy rozpočtu :

     paragraf            položka 4111 dotace volby                                                     29 000,-

                                            4122 dotace na úroky                                              100 000,-

                                             4122 dotace – oprava úřadu                                      40 000,-

                    5512                 2111 topení DUPY DUB                                          3 000,-

                    6310                 2141 úroky                                                                10 000,-

                    Dotace a vlastní příjmy celkem                                                         182 000,-

 
 

      Neinvestiční výdaje :

                 Rozpočtové   opatření č,9/2008

       paragraf 2310      položka 5169 rozbor vody                                                   3 634,-   

                                                   5171 oprava vodovodu D. Lhota                           8 371,-

       Celkem par. 2310                                                                                              12 005,-

                      Rozpočtové opatření č. 10/2008
        paragraf 3639      položka 5139   mater. na opravy                                         10 000,-

                                                   5156   PHM                                                             5 000,-

                                                   5169   projekt stav. stav KD                                  17 600,-

       Celkem   par. 3639                                                                                             32 600,-

                     Rozpočtové opatření 11/08

        paragraf   5512    položka 5169      revize el. energie                                         2 320,-

                                                  5171      výměna dveří PZ Javorníce                       11 828,-

                                                 5175      pohoštění hasiči                                              894,-

         Celkem par. 5512                                                                                              15 042,-

                      Rozpočtové opatření č.12/08

         paragraf   6171    položka 5171 navýšení – oprava fasády čp. č                         8 590,-

                         6171                  5171 dopl. ÚZ výměna oken                                 - 40 000,-

                                                   5171                                710                                 +40 000,-

                         3612                  5141 dopl.ÚZ úroky Hypotéka                           -100 000,-

                                                   5141                                 710                              + 100 000,-

           Celkem neinvestiční výdaje                                                                                8 500,-

                         Rozpočtové opatření č. 13/08
            Investiční výdaje rozpočtu :

           paragraf 3117      položka 6121   výměna odsávání ŠJ

                                                                  navýšení výměna oken                               43 836,-

                          4329                     6321 invest. transfer STROOM DUB o.p.s.        10 000,-

            Celkem inv. výdaje                                                                                           53 836,-

 

            Rekapitulace          příjmy                                                                                 182 000,-

                                          Výdaje                                                                                 122 073,-

            Rozdíl :                                                                                                    +         59 927,-

           Financování rozpočtu – pol. 8115 D                                                                   59 927,-

           

       Záměr přiložen u tohoto usnesení 

                                                                                                                     7     hlasů pro  

 
                                                                      -2-   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5/  schvaluje výměnu bytu po p. Neužil L. byt.č.4 přidělit p. P. Skopec

                       uvolněný byt po p. H. Hanzlové     přidělit p. P. Šístek

     schvaluje přidělení bytu p.Krejčířová Milena čp. 83  A/1

                                            p.Vrábík                    čp. 83 po. P. Šístek Petr

                                            p. Krakovič               čp. 83 / po M. Brožové

                                            p. M. Humpolák        čp 22 / po P. Skopec /

                                         Oksana Grečko             čp.77 / po M. Bartizal /

                                                                                                                         7  hlasů pro

 6/ schvaluje   Příkaz starosty městyse Dub k provedení řádných inventur za rok 2008                                                                                                         

                                                                                                                           7  hlasů pro

7/ schvaluje   Dodatek k Místnímu programu obnovy venkova III. etapa narok 2009

                       Pověřuje starostu městyse Zadání vyhotovení Nového programu na léta
                       2010 – 2013.
                                                                                                    7  hlasů pro
                                                             

8/ schvaluje  OZNÁMENÍ VÝŠE PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY platnou od 1.11..2008 do 31.10.2009

                       Ve výši 4,58% Smlouva o úvěru č. 278 – 073 – 05 u České spořitelny pobočka Strakonice

                                                                                                                        7  hlasů pro                                                                     

 9/ schvaluje komisi pro otevření bytu  po M. Hanzlové : starosta p. A. Řádek, p. M. Kouba ,

                      p. Kubišová M.  , p. R. Brožová člen zastupitelstva , Mgr. D. Žílová člen zastupitelstva                                                      

                                                                                                                            7  hlasů pro

10/ schvaluje podání žádosti na prodej pozemku v Javornici   záměr zveřejnit na úřední desce.
                                                                                                                              7 hlasů pro                        
11/ bere na vědomí : informaci VOLBY 2008
 

 12/ bere na vědomí vyhodnocení soutěže „ Obec přátelská rodině „

 

13/  schvaluje ukončení Nájemní smlouvy na byt č A.1 na čp. 83   sl. Lydie BERNKOPFOVÁ dnem 31.10.2008

                                                                                                                           7 hlasů pro

14/ schvaluje ukončení Nájemní smlouvy na byt č. A 6 na čp. 83 sl. Hana Hanzlová dnem ………………..

15/   bere na vědomí osvobození od poplatku TDO/08 Hana Pecová 225,- Kč

16/   bere na vědomí osvobození od poplatku TDO/08   Petr Bartizal 450,- Kč

17/

                                                                                                                        

    ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
 ukládá : pro starostu městyse
 
*
    
  
         Usnesení schváleno jako celek        7  hlasů pro 

                                                                                              Předáno dne 31.10.2008

                                                                                               starosta městyse Dub

                                                                                                 Antonín Řádek

1. 7. - 31. 12. 2019

Rozpočtové opatření č. 9-21/2019

Úřední deskaZobrazit více

14. 6. - 28. 8. 2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie D. Lhota 27.8.2019

Úřední deskaZobrazit více

11. 6. - 27. 8. 2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie Borčice,Dub, D.Lhota, Dvorec - 26.8.2019

Úřední deskaZobrazit více

25. 3. 2019

Výroční zpráva 2018

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. - 31. 12. 2019

GDPR - zásady ochrany osobních údajů

Úřední deskaZobrazit více