Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Czech POINT

 

Městys Dub je od 1.1.2008 zapojen do projektu Czech POINT

Co je to Czech POINT:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

 

V současnosti náš úřad / místo / Czech POINT poskytuje tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:

  • obchodní rejstřík 
  • živnostenský rejsřík 
  • katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • rejstřík trestů

 

Jaké doklady mají žadatele o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

  • U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria

pro vyhledání svého požadavku:

  • Obchodní rejstřík IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
  • Katastr nemovitosti Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Cena výpisů vždy za 1 stranu 100,- Kč a za další započatou 50,- Kč

 

Ověření výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

  • Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
  • Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
  • Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu ( PLNOU MOC ) a svoji totožnost.

Za výpis z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100,- Kč za výpis.